czagrární operace
enimprovement of agrarian structure land consolidation
fropération f agraire
geAgrarverfahren s
ru
skagrárne operácie
cz

agrární operace

Souhrnný název pro všechny dřívější druhy úprav pozemků, tj. scelování (komasace) hospodářských pozemků, scelování lesů, dělení společných pozemků (agrárních společenstev) a úprava užívacích a správních práv ke společným pozemkům, jakož i očišťování lesů od cizích enkláv a vyrovnávání lesních hranic. V současné době se takové zásahy označují jako „pozemkové úpravy“.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována