czadresa
enaddress
fradresse f
geAdresse e
ruадрес
skadresa
cz

adresa

1: v reálném světě popis polohy objektu reálného světa
2: znak nebo skupina znaků, určující registr, část paměti nebo jiný zdroj dat či místo jejich určení

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována