czadministrativní hranice
enadministrative boundary
frlimite f administrative
geAdministrativgrenze e
ruадминистративная граница
skadministratívna hranica
cz

administrativní hranice

čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována