czadjustace měřického náčrtu
ensketch completing
frajustement m de croquis de levé
geAdjustierung e des Vermessungsrisses, Adjustierung e der Vermessungsskizze
ruправка абриса съемки
skadjustácia meračského náčrtu
cz

adjustace měřického náčrtu

závěrečná úprava měřického náčrtu spočívající v doplnění potřebných údajů, které nebyly zaznamenány při měření (doplnění popisu, mapových značek, čísla náčrtu, měřítka, čísel sousedních náčrtů apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována