czsémantická přesnost
ensemantic accuracy
frprécision f sémantique
gesemantische Genauigkeit e
ruсемантическая точность
sksémantická presnosť
cz

sémantická přesnost

parametr jakosti popisující přesnost sémantických aspektů geografických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geografická informace – Slovník ČSN P 97 9800. Praha, ČNI, 2000
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována