czobjekt
enobject
frobjet m
geObjekt s
ruобъект
skobjekt
cz

objekt

1: jednotlivý jev existující v reálném světě
POZNÁMKA - např. řeka, ulice
2: v modelovém světě synonymum pro entitu nebo geoprvek (vzhled jevu)
3: soubor entit, jež v rámci určitého datového modelu vytvářejí entitu vyšší úrovně
4: v objektově orientovaném systému je tvořen daty (např. souřadnicemi a atributy objektu reálného světa) a zapouzdřením, v němž jsou uloženy metody nebo operace k tvorbě, manipulaci a výstupu těchto datObory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována