czinfrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat, infrastruktura (geo)prostorových dat
enspatial data infrastructure (SDI)
frinfrastructure f de données spatiales, infrastructure f de données géographiques
geGeodateninfrastruktur e (GDI)
ruинфраструктура геоданных, инфраструктура пространственных данных
skinfraštruktúra (digitálnych) geografických dát (údajov)
cz

infrastruktura (digitálních) geografických dat, infrastruktura geodat, infrastruktura (geo)prostorových dat

prostředky určené ke shromažďování geografických informací, popisujících uspořádání jevů na Zemi a jejich atributy; infrastruktura zahrnuje materiály, technologii a personál nezbytný pro sběr, zpracování, uchovávání a distribuci takových informací, realizovaných pro uspokojení širokého sortimentu potřeb

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována