czvýuka pomocí počítače, e-learning
enelectronic learning, e-learning
frformation f en ligne, apprentissage m en ligne
geelektronisches Lernen s
ruэлектронное обучение
ske-learning
cz

výuka pomocí počítače, e-learning

využití informačních a komunikačních technologií pro vzdělávání; zahrnuje vlastní výuku a systém podpory výukového procesu (LMS)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována