czvyhledávací dotaz
ensearch query
frrequête m de recherche, interrogation f de recherche
geAbfrage e
ruпоисковый запрос
skvyhľadávací dotaz
cz

vyhledávací dotaz

výraz, který je zadán do vyhledávače nebo katalogu; jde o slovo, skupinu slov nebo frázi, která může obsahovat i boolovské operátory nebo operátor NEAR

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována