czrozlehlá (počítačová) síť (WAN)
enwide area network (WAN)
frréseau m général, réseau m long distance, (WAN)
gegroßräumiges Netzwerk s, (WAN)
ruглобальная сеть, (WAN)
skrozľahlá počítačová sieť
cz

rozlehlá (počítačová) síť (WAN)

síť používající nebo poskytující veřejné komunikační služby; propojuje geograficky vzdálená místa

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována