czrastrovací procesor (RIP)
enraster image processor (RIP)
frprocesseur m d'image tramée, processeur m RIP
geScanprozessor r (RIP)
ruрастровый процессор обработки изображений (RIP)
skrastrový procesor
cz

rastrovací procesor (RIP)

program konvertující vektorová data do rastrové formy (bitové mapy), která je poslána do osvitové jednotky s cílem vytvořit tiskovou předlohu s vysokým rozlišením

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována