czotevřený zdroj, volný software
enopen-source (software)
frcode m source libre, logiciel m libre
geopen Source e
ruпрограммное обеспечение с открытым исходным кодом
skvoľný softvér
cz

otevřený zdroj, volný software

otevřený operační systém s volně dostupným zdrojových kódem (např. Linux); volně šiřitelný databázový systém, vývojové nástroje, webové servery a různé aplikace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována