czinformační a komunikační technologie
eninformation and communication technology (ICT)
frtechnologies fpl de l'information et de la communication (TIC)
geInformations-und Telekommunikationstechnologie e
ruинформационно-коммуникационная технология (ИКТ)
skinformačná a telekomunikačná technológia
cz

informační a komunikační technologie

zařízení a prostředky výpočetní techniky se zdůrazněním propojení jednotlivých zdrojů informací

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Vítovský, A.: Moderní slovník softwaru (AW software 2006)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována