czdoména, adresa internetového prostoru
endomain
frdomaine m, cyberadresse f
geDomäne e
ruдомен
skdoména
cz

doména, adresa internetového prostoru

1: jednoznačně definovaná množina
2: součást adresy zdroje (URL); nejvyšší úrovně jsou "top level" (např. .com, .net) nebo národní (.cz, .sk); druhá úroveň patří doméně instituce (podniku)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována