czsemianalytická aerotriangulace
ensemianalytical aerial triangulation
fraérotriangulation f semi-analytique
gesemianalytische Aerotriangulation e
ruполуаналитическая аэротриангуляция
sksemianalytická aerotriangulácia
cz

semianalytická aerotriangulace

aerotriangulace, která využívá částečně analogové i analytické metody

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována