czřadová aerotriangulace
enaerial strip triangulation
fraérotriangulation f de bande
gestreifenweise Aerotriangulation e
ruмаршрутная аэротриангуляция
skradová aerotriangulácia
cz

řadová aerotriangulace

aerotriangulace v jediné řadě snímků nebo obrazových záznamů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále