czjednosnímková fotogrammetrie
ensingle image photogrammetry
frmonophotogrammétrie f
geEinbildmessung e
ruконтурная фотограмметрия
skjednosnímková fotogrametria
cz

jednosnímková fotogrammetrie

část fotogrammetrie, zabývající se zjišťováním plošných geometrických vlastností objektů z jednotlivých fotografických měřických snímků na základě projektivní transformace obrazu v rovině snímku do roviny mapy (plánu)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále