czdružicová fotogrammetrie
ensatellite photogrammetry
frphotogrammétrie f satellitaire
geSatellitenphotogrammetrie e
ruкосмическая фотограмметрия
skdružicová fotogrametria
cz

družicová fotogrammetrie

část fotogrammetrie, zabývající se zjišťováním geometrických vlastností a polohy objektů z družicových obrazových záznamů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále