czdružicová aerotriangulace
enanalytical satellite triangulation
fraérotriangulation f satellitaire
geanalytische Satellitentriangulation e
ruспутниковая аналитическая аэротриангуляция
skdružicová aerotriangulácia
cz

družicová aerotriangulace

analytická aerotriangulace, kdy do řešení přistupují další parametry, jako úhlová rychlost družice a čas expozice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále