czanalytická fotogrammetrie
enanalytical photogrammetry
frphotogrammétrie f analytique
geanalytische Photogrammetrie e
ruаналитическая фотограмметрия
skanalytická fotogrametria
cz

analytická fotogrammetrie

fotogrammetrická technologie, v níž se k vyhodnocení fotografických měřických snímků využívá měřených snímkových souřadnic a matematické vztahy mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi se realizují pomocí výpočetní techniky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále