czanalytická aerotriangulace
enanalytical aerotriangulation
frtriangulation f aérienne analytique
geanalytische Aerotriangulation e
ruаналитическая аэротриангуляция
skanalytická aerotriangulácia
cz

analytická aerotriangulace

1: aerotriangulace s využitím matematických vztahů mezi snímkovými souřadnicemi a souřadnicemi předmětových bodů
2: aerotriangulace, kdy se geodetické souřadnice vlícovacích bodů určují na základě měřených snímkových nebo modelových souřadnic pomocí výpočetní techniky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále