czanalogová fotogrammetrie
enanalogue photogrammetry
frphotogrammétrie f analogue
geAnalogphotogrammetrie e
ruаналоговая фотограмметрия
skanalógová fotogrametria
cz

analogová fotogrammetrie

fotogrammetrická technologie založená na vyhodnocení fotografických měřických snímků na analogových vyhodnocovacích přístrojích, realizujících vztahy mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi mechanickou nebo optickou cestou

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále