czveřejné prostranství
enpublic place
frespace m public, place f publique
geöffentliches Gelände s
ru
skverejný priestor
cz

veřejné prostranství

všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována