czatlasová mapa
enmap incorporated in an atlas
frcarte f d'atlas
geAtlaskarte e
ruатласная карта
skatlasová mapa
cz

atlasová mapa

mapa tvořící součást atlasu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována