czčíslo listu vlastnictví
enowner's folio number
frnuméro m de feuille de propriété
geNummer e des Eigentumsblattes
ru
skčíslo listu vlastníctva
cz

číslo listu vlastnictví

číslo, pod kterým jsou v daném katastrálním území v souboru popisných informací katastru nemovitostí evidovány nemovitosti příslušející jednomu vlastníku nebo skupině spoluvlastníků

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována