czvlastnické právo
enproperty right, ownership right
frdroit m de propriété
geEigentumsrecht s
ruправо собственности
skvlastnícke právo
cz

vlastnické právo

právo vlastníka v mezích stanovených právním řádem věc držet, užívat a požívat její plody a užitky a disponovat s ní; je jedním ze základních subjektivních práv

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována