czúzemní jednotka
enterritorial unit
frunité f territoriale
geGebietseinheit e
ru
skúzemná jednotka
cz

územní jednotka

územní celek, ke kterému se vztahují údaje shromažďované oficiálními statistikami (např. v případě sčítání lidí, domů a bytů to jsou území obcí), nebo jinými způsoby sběru; v širším smyslu je územní (teritoriální) jednotkou i geografický region, krajinný typ apod.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována