czčíslo jednotky (bytu a nebytového prostoru)
ennumber of the unit (flat or non-residential premises)
frnuméro m d'unité (d'appartement ou d'espace non-destiné à habitation)
geNummer e der Einheit (Wohnung und Nichtwohnraum)
ru
skčíslo jednotky (bytu a nebytového priestoru)
cz

číslo jednotky (bytu a nebytového prostoru)

jednoznačné označení jednotky (bytu nebo nebytového prostoru) v rámci budovy, v níž byly vymezeny jednotky podle příslušného zákona

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována