cztyp jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
entype of flat or non-residential premises
frtype m d'unité (d'appartement ou d'espace non-destiné à habitation)
geTyp r der Einheit (Wohnungs- oder Nichtwohnungsfläche e)
ruтип квартиры
sktyp jednotky (bytu, alebo nebytového priestoru)
cz

typ jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)

rozlišení jednotek (bytů a nebytových prostorů) jako vymezených částí domu podle obecně závazného předpisu podle stupně dokončení na dokončené a rozestavěné

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována