czseznam uživatelů a vlastníků (nemovitostí)
enlist of users and owners (of real estates)
frliste f d'utilisateurs et de propriétaires (de bien-fonds)
geVerzeichnis s der Nutzer und Eigentümer
ruуказатель пользователей и собственников
skzoznam užívateľov a vlastníkov
cz

seznam uživatelů a vlastníků (nemovitostí)

součást písemného operátu evidence nemovitostí; obsahoval soupis uživatelů a vlastníků v aritmetickém pořadí čísel jejich evidenčních listů s uvedením jejich jmen (názvů) a adres (sídel)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována