czpoznámka k druhu pozemku
ennote about the sort of a lot
frnote f de nature de culture de terrain
geAnmerkung e über die Grundstücksart
ru
skpoznámka k druhu pozemku
cz

poznámka k druhu pozemku

číselný znak a slovní charakteristika, které podrobněji rozlišovaly v písemném operátu evidence nemovitostí způsob užívání pozemku uvnitř jednotlivých druhů pozemků (např. v ostatních plochách komunikaci, hřiště apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí,
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována