czpomístní názvosloví
enlist of anoikonyma
frtoponymie f
geFlurnamen rpl, Namen rpl unbewohnter Flächen resp. Objekte
ru
skchotárne názvoslovie, nesídelné názvoslovie
cz

pomístní názvosloví

soubor pomístních jmen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována