czpolitická obec
enmunicipality political
frcommune f politique
gepolitische Gemeinde e
ruполитическое село
skpolitická obec
cz

politická obec

v jednotné evidenci půdy soubor všech pozemků ležících na území obce ohraničené její správní hranicí; na území politické obce se nacházelo jedno nebo více katastrálních území, ve výjimečných případech mohlo jedno katastrální území obsahovat i několik politických obcí téhož berního okresu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována