czobecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
enmunicipal review of land use areas
frtableau m récapitulatif communale des superficies par natures de culture de terrains
geallgemeine Sektorenübersicht e der Kulturflächen
ru
skobecný sektorový prehl'ad o plochách kultúr
cz

obecní sektorový přehled o plochách druhů pozemků

v evidenci nemovitostí dokument obsahující rezdělení půdního fondu podle jednotlivých druhů pozemků a podle sektorů, do nichž náležející uživatelé mají sídlo v příslušné obci

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována