czmístní vztah
enlocal relation
frrelation f locale
geOrtsbeziehung e
ru
skmiestny vzťah
cz

místní vztah

v evidenci nemovitostí číselné vyjádření vztahu územní příslušnosti pozemku k sídlu jeho vlastníka (uživatele); používal se při děrnoštítkovém zpracování dat evidence nemovitostí, jeho platnost byla fyzicky ukončena v roce 1977

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0403
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována