czgrafický výpočet výměr
engraphical calculation of areas, graphic calculation of areas (US)
frcalcul m graphique de surfaces, calcul m graphique de superficies, calcul m graphique de contenances
gegrafische Flächenberechnung e
ru
skgrafický výpočet výmer
cz

grafický výpočet výměr

výpočet výměr z grafických informací získaných odměřením z mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována