czevidenční mapa
encorrection sheet
frmodèle m de tenue à jour
geKorrekturblatt s, Meldeblatt s, Nachführungsblatt s
ruдежурная карта
skevidenčná mapa
cz

evidenční mapa

1: výtisk mapy, v kterém jsou zaznamenávané změny
2: část měřického operátu evidence nemovitostí; otisk pozemkové mapy, který se poskytoval národním výborům a udržoval se s pozemkovou mapou v souladu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována