czdokumentace vytyčené hranice pozemku
endocumentation of land parcels setting-out
frdocumentation f d'implantation de limite de terrain
geDokumentation e zur Absteckung der Grundstücksgrenzen
ru
skdokumentácia vytýčenej hranice pozemku
cz

dokumentace vytyčené hranice pozemku

součást dokumetace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací; obsahuje vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována