czdokumentace výsledků šetření a měření
endocumentation of adjudication and surveying
frdocumentation f de résultats d'enquête et de lever
geUntersuchungs- und Messungsdokumentation e
ru
skdokumentácia výsledkov prešetrovania a merania
cz

dokumentace výsledků šetření a měření

součást katastrálního operátu obsahující výsledky činností v podrobném polohovém bodovém poli, při zjišťování průběhu hranic a podrobném měření a při projednávání místních a pomístních jmen, uspořádané podle katastrálních území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována