czdelimitace půdního fondu
enland delimitation, delimitation of land fund
frdélimitation f de fond des terres
geGrenzbestimmung e des Bodenbestandes
ruделимитация земельного фонда
skdelimitácia pôdneho fondu
cz

delimitace půdního fondu

rozhraničení půdy z hlediska jejího využití, např. mezi zemědělskou a lesní půdou

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována