czdělení pozemku
enland subdivision
frdivision f de terrain
geGrundstücksteilung e
ru
skdelenie pozemku
cz

dělení pozemku

reálné rozdělení pozemku na dva nebo více samostatných pozemků, popřípadě rozdělení pozemku na dvě nebo více částí, které se slučují do pozemku sousedícího nebo se slučují s částmi jiných pozemků do nového pozemku

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována