czčíselný výpočet výměr
ennumerical calculation of areas
frcalcul m numérique de contenance (de superficie, de surface)
genumerische Flächenberechnung e
ru
skčíselný výpočet výmer
cz

číselný výpočet výměr

výpočet výměr parcel ze souřadnic lomových bodů nebo z přímo měřených měr

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována