czelipsoid 1967
enellipsoid 1967
frellipsoïde m 1967
geEllipsoid 1967 s
ruэллипсоид 1967
skelipsoid 1967
cz

elipsoid 1967

zemský elipsoid s rozměry určenými poprvé z fyzikálních vlastností Země jako planety v roce 1964 Mezinárodní astronomickou unií; v roce 1967 ho na svém valném shromáždění v Luzernu doporučila a v roce 1971 definitivně přijala Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální; rovníkový poloměr a = 6 378 160 m, odvozené zploštění (po zaokrouhlení) i = 1:298,247

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována