czdružice pro výzkum životního prostředí
enenvironmental satellite
frsatellite m de recherche environnementale
geSatellit r zur Umweltforschung
ruспутник для исследования окружающей среды
skdružica na výskum životného prostredia
cz

družice pro výzkum životního prostředí

družice užívaná pro aplikace při zkoumání životního prostředí

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále