czdružice pro výzkum přírodních zdrojů
enEarth resources satellite
frsatellite m de télédétection de ressources terrestres (ERS)
geSatellite r zur Forschung der Naturquellen
ruспутник для исследования природных ресурсов
skdružica na výskum prírodných zdrojov
cz

družice pro výzkum přírodních zdrojů

družice užívaná pro aplikace při zkoumání přírodních zdrojů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována