czdoba šíření časového signálu
enpropagation time of time signal
frtemps m de propagation de signal temporal
geLaufzeit e des Zeitzeichens
ruвремя распространения сигнала времени
skdoba šírenia časového signálu
cz

doba šíření časového signálu

časový interval, za který elektromagnetické vlny překonají vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem časového signálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována