czDopplerův jev, Dopplerův efekt
enDoppler effect
freffet m Doppler
geDoppler-Effekt r
ruэффект Доплера
skDopplerov efekt
cz

Dopplerův jev, Dopplerův efekt

změna pozorované frekvence vlnění způsobená vzájemným pohybem zdroje vlnění a pozorovatele

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována