czdigrese
endigression
frdigression f
geDigression e
ruдигрессия
skdigresia
cz

digrese

vzdálení se; odchýlení se (kosmického objektu na jeho dráze)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována