czvlnová délka
enwavelength
frlongueur f d'onde
geWellenlänge e
ruдлина волны
skvlnová dĺžka
cz

vlnová délka

vzdálenost měřená ve směru šíření vlny mezi dvěma následujícími body majícími stejnou fázi kmitu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována