czgreenwichský hvězdný čas
enGreenwich sederal time
frtemps m sidéral de Greenwich
geSternzeit e von Greenwich
ruзвёздное время по Гринвичу
skgreenwichský hviezdny čas
cz

greenwichský hvězdný čas

hvězdný čas vztažený na greenwichský poledník

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována